Tag: اصلاح رنگ

اصلاح رنگ تصاویر
رنگ شناسی

اصلاح رنگ تصاویر

اصلاح رنگ تصاویر یا Color Grading یا Color Correction یک قهرمان نام برده نشده در تولید محتوا است، از عکس های ثابت گرفته تا سینما،