Tag: دیجیتال مارکتینگ غرب تهران

ترند دیجیتال مارکتینگ
دیجیتال مارکتینگ

9 ترند برتر دیجیتال مارکتینگ برای سال 2021

به نظر می رسد ترندهای دیجیتال مارکتینگ در سال 2021 حول دو مفهوم مشخص، اما تقریباً مفاهیم متناقض باشد. اولی شخصی سازی، یعنی پرداختن به